Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2018

Ενημέρωση Μελών Μάρτιος 2018

Εικόνα
Ζήνωνος 4 – 10431 Αθήνα * τηλ& fax :   2105247643 * E - mail :    alkionis . sin . p . e @ gmail . com Αγαπητοί Συνεταίροι , Η νέα χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει, βρίσκει τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού μας μπροστά σε προκλήσεις,   οι οποίες αποτελούν συνέπεια μιας διαρκώς ανοδικής πορείας με στόχο την αξιοποίηση της έκτασής μας.