Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2018

Ενημέρωση Μελών Μάρτιος 2018

Εικόνα
Ζήνωνος 4 – 10431 Αθήνα * τηλ& fax:2105247643*E-mail:alkionis.sin.p.e@gmail.com
Αγαπητοί Συνεταίροι, Η νέα χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει, βρίσκει τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού μας μπροστά σε προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν συνέπεια μιας διαρκώς ανοδικής πορείας με στόχο την αξιοποίηση της έκτασής μας.