ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστικού Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΣΥΝ.Π.Ε καλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις  14 Ιουνίου 2017, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα 18.00 μ.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», οδός Πανεπιστημίου 52, στον 10ο όροφο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, θα επαναληφθεί οριστικά την επόμενη Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 στις 18.00 μ.μ, στην ίδια αίθουσα, οπότε και θα θεωρηθεί  απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρίστανται, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :
ΘΕΜΑ 1ο  Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο  Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα Χρήσεως 2016.
ΘΕΜΑ 3ο  Εισήγηση και ανάπτυξη του Ισολογισμού 2016.
ΘΕΜΑ 4ο  Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2018.
ΘΕΜΑ 5ο Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια ψηφοφορίας για α) Έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 2016 , β) Έγκριση Δαπανών Χρήσεως 2016, γ) Έγκριση Προϋπολογισμού δαπανών 2018, δ) Απαλλαγή από τις ευθύνες των Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίων για τα πεπραγμένα του έτους 2016.
ΘΕΜΑ 6ο Ενημέρωση για τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με την πορεία και εξέλιξη των θεμάτων του Συνεταιρισμού – Λήψη σχετικών αποφάσεων.
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Οι Συνεταίροι μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους:
1.     στα γραφεία του Συνεταιρισμού,
2.     με ταχυδρομική επιταγή, ή
3.     με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό  που τηρείται στην ALPHA BANK με αριθμό: 415002001000032 και IBAN: GR1301404150415002001000032.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.ΤΣΙΩΝΗΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο